فیلمی از گردشگری آبی در اروند و کارون
قلب گردشگری آبی کشور با دو وجود دو رودخانه کارون و اروند این روزها در خرمشهر می زند.  
به گزارش مارین نیوز، کشتیرانی بین المللی در دنیا از مهمترین وسایل جابجایی مسافران و همچنین صنعت گردشگری در جهان بشمار می رود. شهر بندری خرمشهر در جنوب غربی کشورمان با دارا بودن این امکان که همان اتصال به آب های بین المللی است، توانسته سهمی مهم در گردشگری آبی به خود اختصاص دهد.
در این فیلم گوشه ای از زیبایی گردشگری و جابجایی مسافران از بندر خرمشهر به بندر بصره عراق را مشاهده خواهید کرد.تهیه و تنظیم: مهدی بحرانی پور
تصویربردار: عادل صخی پور
منبع : مهر