فیلم لحظه اخطار نیروی دریایی ارتش به هواپیمای آمریکایی
در حاشیه رزمایش ولایت ۹۴ یک ناو و هواپیمای آمریکایی به منطقه رزمایش نزدیک شدند. 
به گزارش مارین نیوز، در حاشیه رزمایش ولایت ۹۴ یک ناو و هواپیمای آمریکایی به منطقه رزمایش نزدیک شدند.