تصاویر بزرگترین رزمایش دریایی ایران
به گزارش مارین نیوز، مرحله نمایش قدرت رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی با عنوان ولایت ۹۷ با رژه بزرگ یگان‌ های سطحی، زیر سطحی و پروازی ارتش در منطقه مکران در گستره‌ ای به وسعت بیش از ۲ میلیون کیلومتر مربع از صبح روز سوم اسفند ماه به مدت ۳ روز آغاز شد. در این رزمایش بیش از یکصد فروند از یگان های نیروی دریایی اعم از ناوشکن‌ های رزمی، ناوهای موشک‌ انداز، ناوهای پشتیبانی، زیردریایی‌ های سنگین و سبک، هواناوها، هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سرفرماندهی ناوبالگرد بر خارک حضور دارند. زیردریایی تمام ایرانی فاتح و ناوشکن سهند برای اولین بار در رزمایش حضور یافتند. همچنین زیردریایی کلاس غدیر برای نخستین بار با شلیک یک موشک کروز ضدسطحی موفق به انهدام اهداف خود در این رزمایش شد.

عکس از نداجا و خبرگزاریها