کد خبر: ۱۸۷۵۶
تعداد بازدید: ۲۵۱
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه عرشه سکوهای دریایی

«تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی» عنوان پایان نامه محمد علی حجری، دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه‌های دریایی دانشگاه تربیت مدرس، است که با راهنمایی دکتر علی اکبر آقاکوچک دفاع شده است.

به گزارش مارین نیوز، در چکیده این پایان نامه آمده است: عرشه سکوهای دریایی دربردارنده تجهیزات مختلف است که تحریک زلزله می‌تواند نیروهای بزرگی را به آن‌ها و همچنین سازه سکو وارد نماید.

در طراحی عرشه سکوهای دریایی عمدتا اندرکنش سیستم‌های ثانویه (تجهیزات موجود) و سازه در نظر گرفته نمی‌شود که این با واقعیت عملکرد لرزه‌ای سازه متفاوت خواهد بود، این مسئله در مورد سیستم‌هایی که جرم بالایی دارند و دوره تناوب آن‌ها به دوره تناوب اصلی سکو نزدیک است بیشتر نمود پیدا می‌کند. در این پژوهش سعی بر آن است که لزوم در نظر گرفتن اندرکنش تجهیزات عرشه با سکو مورد بررسی قرار گیرد.

به این منظور مدل 3 بعدی از سکوی نمونه خلیج‌فارس به همراه انواع سیستم‌های ثانویه نصب شده بر عرشه آن با استفاده از نرم‌افزار OpenSees ساخته شده و نتایج در حالت‌های مختلف از شتابنگاشت و سیستم ثانویه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این پژوهش، 7 شتابنگاشت در دو سطح مختلف در نظر گرفته شده است، در سطح اول سازه رفتار خطی از خود نشان می‌دهد و در سطح دوم سازه وارد حوزه رفتار غیرخطی می‌شود. همچنین 13 حالت مختلف از سیستم ثانویه جهت مقایسه استفاده شده است.

در تحلیل سیستم‌های ثانویه عمدتا از روش طیف طرح طبقه استفاده می‌شود که در آن اندرکنش سیستم ثانویه و سازه اصلی در نظر گرفته نمی‌شود. در دوره تناوب‌های پایین سیستم ثانویه، عمدتا نیروهای بدست آمده از این روش، کمتر از حالتی است که اندرکنش در نظر گرفته می‌شود، که این اختلاف عمدتا ناچیز و غیرمحافظه کارانه است. در حالت‌هایی که سیستم ثانویه نرم‌تر می‌شود و دوره تناوب آن بیشتر می‌شود، اختلاف پاسخ‌ها بیشتر می‌شود، که نتایج بدست آمده در این حالت‌ها عمدتا محافظه‌کارانه خواهد بود، که این بدین معنی است که نیروهای بدست آمده در حالت روش طیف طرح طبقه، از حالتی که اندرکنش در نظر گرفته می‌شود، بیشتر حاصل می‌شود. در حالتی که سازه وارد رفتار غیرخطی می‌شود، اختلاف پاسخ‌ها در حالت بدون اندرکنش و با اندرکنش بیشتر بدست می‏آ‌ید.

ارسال نظر