اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۰۰:۱۹
طلوع افتاب
۰۵:۴۸:۲۷
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۶
غروب آفتاب
۲۰:۲۱:۰۱
اذان مغرب
۲۰:۴۰:۵۷