کد خبر: ۱۸۸۷۹
تعداد بازدید: ۳۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

مدل‏سازی عددی سونامی‏های هند و ژاپن

«مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند بر موج‌شکن‌های کیسونی» عنوان پایان‌نامه حسین نصیرائی در مقطع کارشناسی ارشد سازه‌های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس است که با راهنمایی دکتر محمد حیدرزاده دفاع شده است.

به گزارش مارین نیوز، در این تحقیق، با توجه به خسارات واردشده در سونامی بزرگ 2004 هند و 2011 ژاپن، نیروهای وارده از طرف امواج بلند بر موج‌شکن‌های کیسونی با استفاده از مدل‌سازی عددی بررسی شده است.

پس از شبیه‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار FLOW-3D، نتایج صحت سنجی نشان می‌دهد که این نرم‌افزار از دقت خوبی برای مدل‌سازی نیروهای وارده بر موج‌شکن‌های کیسونی از طرف امواج بلند و همچنین شبیه‌سازی سطح‌ آزاد آب برخوردار است. در ادامه، تست‌های متعددی صورت گرفته و فرمول تجربی برای محاسبه نیروی وارده از طرف امواج بلند بر موج‌شکن‌های کیسونی معرفی شده است.

نتایج نشان می‌دهد فشار نقطه‌ای وارد بر سازه علاوه بر ارتفاع موج، با عمق آب و پریود موج نیز مرتبط است. همچنین با جابجایی سازه به سمت ساحل که با کاهش عمق همراه است، مقدار نیروهای وارده در ابتدا کاهش می‌یابد، ولی در ادامه با تغییر فرم موج، نیرو افزایش می‌یابد و در نهایت پس از شکست موج، نیرو  با شیب تندی کاهش می‌یابد.

نتایج مدل‌سازی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با کاهش عمق از زمان اعمال نیرو کاسته می‌شود. در پایان، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در حالت شکست موج بر روی بدنه موج‌شکن، نیروهایی تا حدود 6 برابر نیروی امواج ناشکنا بر موج‌شکن وارد شده است.

ارسال نظر