کد خبر: ۱۸۹۴۶
تعداد بازدید: ۶۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

انتشار شماره جدید مجله علمی-پژوهشی «مهندسی دریا»

شماره جدید دوفصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی دریا مشتمل بر تازه‏ترین مقالات تخصصی و دستاوردهای پژوهشی حوزه مهندسی دریا منتشر شد.

به گزارش مارین نیوز، در این مجله علمی-پژوهشی که از سوی انجمن مهندسی دریایی ایران منتشر می‏شود؛ مقالات زیر درج شده است:

بررسی پاسخ سکوهای فراسـاحلی ثابت  فلزی مجهز به آلـیاژ حافظه دار شکلی درعمق های مختلف تحت نیروی امواج
ناصر شابختی ، امیر گیوکی
 
شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای دو‌بعدی قائم
حمیدرضا صاحب‌الزمانی، مسعود منتظری نمین
 
بررسی رفتار تاندون ها و سکوی پایه کشششی در حالت صدمه دیده
امیرحسین رزاقیان، محمدسعید سیف ، محمدرضا تابشپور
 
بررسی و مقایسه آزمونهای ارزیابی پارامترهای دوام بتن درحاشیه خلیج فارس
مریم بنی اسدزاده، سید طاها طباطبایی عقدا

تحلیل عددی اثرات توزیع فشار هیدرودینامیکی بر روی شناور تندرو کامپوزیتی و بهینه‌سازی سازه شناور
احمدرضا قاسمی، عبدا... بهروز وزیری، محمد محمدی فشارکی
 
اثر حضور عامل خورنده بر رشد ترک خستگی در رایزرهای آب عمیق
امیر مقیسه، عباس رهی

اصلاح روش تحلیل موج دوام براساس تئوری موج نو جهت ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری امواج خلیج فارس
سعید مهاجرنسب، محمدعلی داستان، محمدرضا تابشپور، محمدسعید سیف، حمید مهدیقلی

محاسبه حداکثر ارتفاع موج محتمل طی عمر طراحی سکوهای دریایی واقع در خلیج فارس (یادداشت فنی)
علی‏رضا فیاضی، علی اکبر آقاکوچک
 
Investigation on Response of Fixed Offshore Platforms Equipped With Shape Memory Alloy Elements at Different Depth under Extreme Wave Loading
N. Shabakhty, A. Givkay
 
Numerical Simulation of Wave Interaction with Oscillating Water Column in Two Dimensional Vertical Plane
H.R. Sahebalzamani, M. Montazeri Namin
 
Investigation of Tendons and TLP Behavior in Damaged Condition
A.H. Razaghian, M.S. Seif, M.R. Tabeshpour
 
Investigation and Comparison of Test Methods of Evaluation of Concrete Durability in the Persian Gulf Environment
M. Baniasadizade, S. T. Tabatabaei Aghda
 
Numerical Analysis of Hydrodynamic Pressure Effect on High Speed Composite Vessel and Optimization of Structure
A.R.Ghasemi, A.B.Vaziri, M.Mohammadi.F
 

Effect of Corrosive Environment on Fatigue Crack Propagation in Deep Water Riser
A. Moghiseh, A. Rahi

Modification of Endurance Wave Analysis Based on New-Wave Theory for the Performance Assessment of Jacket Platforms under the Persian Gulf Wave Conditions
S. Mohajernassab, M. A. Dastan, M. R. Tabeshpour, M. S. Seif, H. Mehdigholi
 
Calculation of Probable Extreme Wave Height during Life Time of Offshore Platforms in the Persian Gulf (Technical Note)
A.R. Fayyazi, A.A. Aghakouchak

علاقمندان برای دریافت فایل و دانلود مقالات می‏توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:

http://www.ijmt.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa

ارسال نظر