کد خبر: ۱۹۰۴۵
تعداد بازدید: ۴۷۴
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

بررسی اثر استپ و اسپری ریل بر شناورهای پروازی

«بررسی تجربی اثر استپ و اسپری ریل بر عملکرد شناورهای پروازی» عنوان پایان‏نامه علیرضا آقاجانی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، است که با استاد راهنمایی دکتر محمدسعيد سيف دفاع شده است.

به گزارش مارین نیوز، در چکیده این پایان نامه آمده است: در طراحی شناورهای تندرو با توجه به هندسه آنها، یکی از پارامترهای مؤثر در بهبود کارایی آنها استفاده از المان‏های هیدرودینامیکی مانند تریم تب، اینترسپتور، استپ و اسپری ریل است.

استپ  یا همان پله بصورت در واقع تغییر ارتفاعی در کف شناور است که با ایجاد یک لیفت اضافی در قسمت عقبی باعث بهبود حرکات شناور و نیز کاهش سطح خیس شده در این قسمت شناور و در نتیجه کاهش مقاومت آن می‏شود.

دراین پژوهش، ابتدا به بررسی عددی اثر استپ بر روی شناورهای پروازی پرداخته شده و همچنین تاثیر هیدرودینامیکی تغییرات پارامتری بر روی استپ نیز بررسی شده است. سپس تأثیر کلی استپ در امواج نیز مدلسازی شده و تمامی داده‏ها با نتایج موجود از آزمایش‏های تجربی مقایسه شده‏اند.
تحلیل عددی به کمک نرم افزار Ansys-CFX  صورت گرفته است. در ابتدا به ارائه مدلسازی دو بعدی و سپس به تحلیل شناور واقعی با بدنه ساده و استپ دار در آب آرام و امواج پرداخته می‏شود. در نهایت نتایج عددی و تجربی باهم مقایسه می‏شوند.

اسپری ریل نیز المانی تیغه‏ای شکل است که در اطراف بدنه شناور جانمایی می‏شود. در اثر برخورد سیال به بدنه این تیغه‏ها باعث کاهش پاشش سیال به اطراف بدنه شده و با ایجاد نیروی لیفت، از افزایش سطح خیس شده کاسته می‏شود. دراین قسمت پایان نامه به صورت تجربی عددی به بررسی این المان بر حرکات شناور و تاثیر آن در کاهش اسپری سیال حول بدنه پرداخته شده و مقایسه نتایج حاصل ارائه شده است .

در این پایان‏نامه با مدلسازی شناور واقعی در آب آرام و تغییرات پارامتریک بر روی استپ و اسپری ریل به بررسی تاثیر این دو بر حرکات و مقاومت شناور پرداخته ایم و نتایج حاصل با مدلسازی‏های تجربی اعتبارسنجی شده‏اند.

با توجه به نتایج حاصل برای مدل واقعی، می‏توان  برای طراحی بهینه‏تر شناورهای پروازی استپ دار و اسپری ریل دار از نتایج عددی موجود استفاده کرد.

ارسال نظر