کد خبر: ۳۰۹۶۲
تعداد بازدید: ۱۱۹۰
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۰

سالنامه دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران منتشر می شود

انجمن مهندسی دریایی ایران هر ساله سررسیدی با اطلاعات فنی و مهندسی و اطلاعات اعضاء حقوقی خود منتشر می نماید.
انجمن مهندسی دریایی ایران هر ساله سررسیدی با اطلاعات فنی و مهندسی و اطلاعات اعضاء حقوقی خود منتشر می نماید. 
به گزارش مارین نیوز، انجمن مهندسی دریایی ایران هر ساله اقدام به چاپ سالنامه ای با اطلاعات فنی و مهندسی و اطلاعات اعضاء خود می نماید. امسال هم مثل سنوات گذشته در حال تهیه و چاپ سالنامه 95 می باشد. 
بنابراین گزارش دبیرخانه انجمن از اعضا خود خواسته تا در صورت تمایل اطلاعات خود مربوط به آگهی را حداکثر تا تاریخ 94/11/12 ارسال فرمایند. 
ارسال نظر