کد خبر: ۳۱۰۲۶
تعداد بازدید: ۱۶۰۲
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷

تصویب استانداردهای کیفیت فاضلاب های ورودی به دریا

مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی از تصویب عناوین استانداردهای کیفیت آب های محیطی و خروجی فاضلاب به دریا و آلاینده های موتور شناورها در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد خبر داد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی از تصویب عناوین استانداردهای کیفیت آب های محیطی و خروجی فاضلاب به دریا و آلاینده های موتور شناورها در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد خبر داد. 
به گزارش مارین نیوز، ضیاء الدین الماسی به مطالعه و بازدید محل بازیافت کشتی ها در استان خوزستان اشاره کرد و گفت : این بازدید کارشناسی بنا به درخواست اوراق سازی بیش از ۱۵۰ فروند شناور از رده خارج شده در آبهای این استان صورت گرفته بود. 
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد: پایش میدانی و عملکردی هفت استان ساحلی کشور در شمال و جنوب همواره در دفتر بررسی آلودگی های دریایی انجام می شود تا بتوانیم در نهایت با انجام اقدامات موثر، میزان آلودگی های دریایی و اثرات منفی آنها را به حداقل رسانیم. 
به گفته وی، آمارگیری و تدوین برنامه های آموزشی استان های ساحلی در خصوص آلودگی های دریایی نیز به طور مرتب با همکاری کارشناسان دفتر بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود. 
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری به روش اسمز معکوس و حذف نیترات از آبهای زیرزمینی با هدف کاهش آلودگی های ورودی به دریا با منشا انسانی صورت گرفته است. 
وی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش به صورت علمی در کاهش آلودگی های دریایی یادآور شد: تهیه و چاپ کتاب اثرات محیط زیستی تاسیسات آب شیرین کن بر اکوسیستم های دریایی که به عنوان اثر برگزیده اولین جشنواره کتاب سال محیط زیست نیز برگزیده شد، 
سال گذشته از سوی معاونت دریایی سازمان محیط زیست چاپ و منتشر شد. 
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفته های خود از تصویب عناوین استانداردهای کیفیت آب های محیطی و خروجی فاضلاب به دریا و آلاینده های موتور شناورها در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد خبر داد. 
مدیر کل دفتر آلودگی های معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد : هم اکنون تمرکز سازمان حفاظت محیط زیست در بخش جلوگیری از ورود فاضلاب های شهری و انسانی از طریق سرزمین اصلی به دریاهای کشور است. 
وی گفت: آلودگی های دریایی با منشا سرزمینی بسیار بیشتر از آلودگی های ایجاد شده توسط کشتی ها است.
الماسی، همچنین به موافقت نظام فنی و اجرایی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تأمین اعتبار تدوین راهنماها و دستورالعمل های مدیریت آلودگی دریا اشاره کرد و گفت: این امر تاثیر به سزایی در انجام اقدامات موثر برای کاهش آلودگی های دریایی خواهد داشت که امیدواریم هر چه سریعتر شاهد اعمال و اجرای آن باشیم. 
وی همکاری دفتر بررسی آلودگی های دریایی در تدوین پیش نویس سیاست های کلی محیط زیست دریایی و برنامه توسعه ششم را بسیار مهم دانست.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای پروژه سامانه اطلاعات صنایع مستقر در حاشیه دریا در محیط web GIS خبر داد. 
الماسی از همکاری با نهاد اجرایی کنوانسیون تهران ( حفاظت محیط زیست دریای خزر) درخصوص اجرایی کردن پروتکل های الحاقی و پروتکل پایش و تبادل اطلاعات آلودگی های دریای خزر خبر داد.


ارسال نظر