کد خبر: ۳۱۷۵۳
تعداد بازدید: ۹۳۸
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳

تفكر استراتژيك سازمان را در مسير پويايی قرار می دهد

مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي ايران در جلسه مديريت يكپارچه مخزن اين شركت، تفكر استراتژيك را عامل پويايی و پايداری سازمانها برشمرد و تاكيد كرد، با اين تفكر سازمانها متناسب با موقعيت و وضعيت های جديد برای بقا و ماندگاری برنامه ريزی می كنند.
به گزارش مارین نیوز، در اين جلسه كه با حضور اساتيد برجسته بين المللي و كاركنان مديريت امور فني اين شركت برگزار شد ، مهندس سلبعلی كريمی درباره لزوم مديريت يكپارچه مخزن و گريز از تفكر جزيره اي خاطر نشان كرد : براي سازمان ها و شركت هاي توليد محور همچون شركت نفت مناطق مركزي ايران، بايد تفكر سيستماتيك و مديريت يكپارچه مخزن حاكم شده تا همه در راستاي بهبود بهره وري حركت نمايند و پيش شرط اين امر نيز فرهنگ سازي ، بسط و گسترش  قابليت ها و مهارت هاي همكاران بر پايه دانايي محوري و داشتن تفكر استراتژيك است. 
مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي ايران افزود : دستيابي به اين خواسته سترگ نيازمند رياضت علمي ، جهد و كوشش تجربي است. دانايي محوري نيز محصول يك تشريك مساعي است. داشتن تفكر استراتژيك نيز اين فرصت را به تصميم گيران سازمان مي دهد كه  متناسب با موقعيت ها و مسائل پيش رو،  شيوه هاي تطبيق يا تغيير خود را اجرا نمايند تا از حالت ايستايي به پويايي برسند. 
سلبعلی کریمی، استفاده از آخرين تجارب و دستاوردهاي فني و تكنولوژيك دانشگاهها و شركت هاي بين المللي را يكي از ملزومات تفكر استراتژيك برشمرد و تصريح كرد : شركت نفت مناطق مركزي ايران داراي نيروهاي جوان و توانمندي است و تلاش مي كنيم تا زمينه رشد، شكوفايي و خودباوري در همكاران فراهم سازيم.اين شركت با وجود سرمايه نيروي انساني قابليت تبديل شدن به يك شركت معتبر بين المللي را دارد.
بر اساس اين گزارش : در اين جلسه كه با هدف تعيين مباني استفاده از آخرين تكنولوژي هاي شركت هاي صاحب نام جهت مديريت يكپارچه مخازن و انجام ماموريت هاي سازمان و تعيين نقشه راه برگزار شد ، بر روي پنج محور لزوم توسعه بسترهاي مديريت يكپارچه مخازن و ارزش افزايي به منابع هيدروكربني، استراتژي ها و راهكارهاي توسعه و توليد بهينه ميادين نفت و گاز، لزوم بهينه سازي عمليات توليد و مديريت كاهش هزينه ها، ضروريات آگاهي از ملزومات قراردادي، حقوقي و اقتصادي براي مديريت يكپارچه ميادين و روش هاي افزايش كارايي و توسعه توانمنديهاي منابع انساني و سازماندهي بحث و تبادل نظر شد  و زمينه هاي  همكاري مطالعاتي جهت انجام مطالعات يكپارچه مخزن در پنج حوزه مديريت توسعه ، مديريت عملياتي، مديريت مخزن، مديريت دارايي و مديريت جامع در برنامه هاي آينده اين شركت قرار دارد.  


ارسال نظر