کد خبر: ۳۱۷۷۹
تعداد بازدید: ۲۵۱۴
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹

گاز طبیعی مایع (LNG) به عنوان سوخت کشتـی

سخنـرانی علمی تحت عنوان گاز طبیعی مایع (LNG) به عنوان سوخت کشتـی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.
به گزارش مارین نیوز، انجمن مهندسي دريايي ايران و مؤسسه رده بندی ایرانیان با همکاری دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه نهم خرداد سخنرانی تحت عنوان "گاز طبیعی مایع (LNG) به عنوان سوخت کشتـی" با سخنرانی مهندس محمـد وافـری کارشناس ارشد مدیریت کشتی و دانشجوی دکتری اقتصاد دریایی برگزار می نمایند و حضور عموم آزاد است. 
این سخنرانی با محورهای زیر برگزار می گردد : 
  • ارائه مدل آنالیزی به منظور بررسی و مزیت سنجی تغییر سوخت کشتی های بزرگ به گاز طبیعی مایع در خطوط کانتینربر 
  • ارزیابی نقش بانکرینگ LNG  بر رقابت پذیری بنادر در خلیج فارس و دریای عمان

آدرس و زمان سخنرانی علمی  : 
تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، اتاق سمینـار 
روز یکشنبه مورخ 95/03/09، ساعت 9 صبح الي 12:00 ارسال نظر