کد خبر: ۳۱۷۸۱
تعداد بازدید: ۱۲۷۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

بتن در محیط دریایی

کتاب بتن در محیط دریایی تألیف دکتر علی اکبر رمضانیانپور و مهندس منصور پیدایش، انتشارات دانشگاه امیرکبیر می باشد.
به گزارش مارین نیوز، کتاب بتن در محیط دریایی تألیف دکتر علی اکبر رمضانیانپور و مهندس منصور پیدایش، انتشارات دانشگاه امیرکبیر می باشد که به معرفی آن می پردازیم. 

معرفی کتاب:
تاریخچه‌‌ی بتن در محیط‌‌های دریایی حاکی از آن است که در مقابل آب دریا به عنوان یکی از خورنده‌‌ترین محیط‌‌های طبیعی در جهان، بتن از نقطه نظر دوام در معرض مشکلات جدی قرار دارد. گستردگی استفاده از بتن به عنوان مصالح سازه‌‌ای اصلی در سازه‌‌های واقع در محیط دریایی نیز تسری یافته‌‌ی این واقعیت است که بتن بیشترین خواص مطلوب مهندسی را با کمترین هزینه برآورده می‌‌کند. البته علیرغم خوردگ شدید درآب دریا، در مقایسه با سایر مصالح سازه‌‌ای بتن عملکرد رضایت بخش‌‌تری در آب دریا از خود نشان می‌‌دهد. کتاب حاضر مسائل پیرامون این مهم پرداخته است.

فهرست:
فصل اول: سازه‌‌های دریایی و شرایط خاص محیطی بنادر
فصل دوم: تاریخچه‌‌ی بتن در محیط دریایی
فصل سوم: علل و مکانیزم خرابی سازه‌‌های بتنی در محیط دریایی و بنادر
فصل چهارم: مواد و مصالح مناسب و طرح اختلاط بتن بادوام در محیط دریایی و بنادر
فصل پنجم: روش‌‌های اجرای مناسب جهت ساخت بتن با دوام در محیط دریایی
فصل ششم: تعمیرات سازه‌‌های بتنی
فصل هفتم: توصیه‌‌های لازم برای افزایش دوام سازه‌‌های بتنی در محیط دریایی جنوب ایران
فصل هشتم: مطالعات موردی

ارسال نظر