کد خبر: ۳۶۷۸۷
تعداد بازدید: ۱۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶

توسعه فناوری ‌های اکتشافی با شرط تجاری سازی

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از توسعه فناوری های اکتشافی با شرط محصول محور و تجاری سازی آن فناوری به کمک ۵ دانشگاه مرجع خبر داد.
به گزارش مارین نیوز، رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از توسعه فناوری های اکتشافی با شرط محصول محور و تجاری سازی آن فناوری به کمک ۵ دانشگاه مرجع خبر داد و اظهار داشت: چالش های موجود در اکتشاف منابع هیدروکربوری در سال ۱۳۹۶ از سوی مدیریت اکتشاف احصا و متعاقب آن پنج موضوع در قالب طرح های کلان پژوهشی به پنج دانشگاه مرجع ایران واگذار شد.
به گفته محمود حاجیان، در فاز صفر طرح های پژوهشی اکتشافی مقرر شد تا دانشگاه ها در چهار حوزه فناورانه زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ژئومکانیک، نقشه راه فناوری را تهیه و در زمان یکسال ارائه دهند.
حاجیان افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده، دانشگاه خوارزمی، تهیه نقشه راه فناوری و ایجاد شبکه نوآوری در حوزه فناوری های مخازن کربناته در ناحیه دشت آبادان، دانشگاه شهید بهشتی، تهیه نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدلسازی هیدروکربنی حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی، دانشگاه چمران اهواز، ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی در ناحیه دشت آبادان، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش و توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی و دانشگاه صنعتی شاهرود، تهیه نقشه راه فناوری کربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی را عهده دار است.
وی ادامه داد: دانشگاه ها با اولویت بندی اجرای پروژه های پژوهشی و لزوم استفاده از شرکای خارجی، توسعه فناوری با شرط محصول و تجاری سازی آن فناوری، پروژه های خود را در سه بسته تهیه کرده اند که به تایید و تصویب شرکت ملی نفت ایران نیز رسیده است.
رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: با توجه به نظر مقام عالی وزارت نفت مبنی بر اجرای فاز بعدی طرح های پژوهشی اکتشافی و اخد مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در مجموع ۴۰ پروژه با اعتباری معادل ۹۷۰ میلیارد ریال و ۱۳.۷۶ میلیون یورو به زودی اجرایی می شود.ارسال نظر