کد خبر: ۳۷۰۲۰
تعداد بازدید: ۱۳۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵

برخورد قانونی با شناورهای غیر مجاز در زمان محدودیت تردد دریایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: براساس ضوابط اجرایی از طریق دستگاه قضا، با افراد سودجویی که بدون توجه به هشدارهای ستاد مقابله شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان با شناور غیر مجازو از مبادی غیررسمی مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می نمایند برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش مارین نیوز، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان مبنی بر محدودیت تردد به جزایر استان اظهارداشت: متاسفانه افراد سودجو بدون توجه به تصمیمات اتخاذ شده و عدم رعایت کمترین الزامات بهداشتی و ایمنی از طریق مبادی غیر رسمی و با شناورهای غیر مجاز مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می نمایند.


اله مراد عفیفی پور افزود: بی توجه به هشدارها و تداوم چنین اقدامات مجرمانه و غیر انسانی برخورد قانونی را به همراه داشته و افراد خاطی که به هر طریق چه دلالی واخلال گری در نظام سلامت کشورو چه جابجایی غیرقانونی مسافر که خود نمونه بارز نقض قوانین و نادیده گرفتن ضرورت و لزامات بهداشتی است به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.  
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش همه پزشکان و پرستاران که مشفقانه و دلسوزانه در خط مقدم جبهه مبارزه با این ویروس ایستاده و در راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ ننموده اند بیان داشت: در شرایط کنونی که کشوربه لحاظ مسائل بهداشتی موقعیت خاصی قرار داشته و میل متزاید هموطنان درجهت رعایت و توصیه های بهداشتی درمانی جهت برون رفت از شرایط موجود را شاهد هستیم، متاسفانه افرادی هستند که محدودیت های ترددی در بنادر استان را دستمایه اقدامات سودجویانه و منفعت طلبانه خودکرده اند.
وي افزود: از دريابانی استان درخواست می نماييم همچون گذشته با نظارت از تداوم چنين اقداماتی مجرمانه ای كه سلامت و ايمن افراد جامعه را به مخاطره می اندازد جلوگيری بعمل آورد.  
این مقام مسئول تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان پیرامون محدویت سفر به جزایر را حسب وظایف ملی، اجتماعی و بهداشتی در مقابه و جلوگیری از سرایت و انتشار این ویروس به جزایر عنوان کرد و از هموطنان خواست به هیج عنوان از شناورهای غیر مجازی که فاقد لوازم ایمنی و بهداشتی بوده و هیچگونه ارتباط رادیویی و مخابراتی در مواجهه با شرایط اضطرار با مراکز جستجو و نجات دریایی استان ندارند استفاده ننمایند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تمامی تعاونی ها مسافری، گردشگری و لندینگ کرافت داران استان که در اجرای دستور العمل ها و الزامات بهداشتی اهتمام ویژه ای داشته اند تصریح کرد: برغم اینکه نیمه دوم سال و بخصوص ماهای پایانی رونق فعالیت کاری تعاونی ها محسوب می شود و محدودیت تردد در این مقطع زمانی خساراتی را متوجه تلاشگرانی نموده که از این طریق ارتزاق می کنند، اما این تعاونیها مشارکت در برنامه تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید 19 استان هرمزگان در جهت نیل به سلامت هموطنان و برون رفت از شرایط بحران ارجح امور قرارداده و در راستای ریشه کنی و اقدامات کنترلی از هیچ کوششی فرو گزار ننموده اند./
ارسال نظر