کد خبر: ۳۷۲۴۵
تعداد بازدید: ۷۳۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲

ابلاغ ۲ راهنما و دستورالعمل ساحلی و دریایی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از تدوین و ابلاغ "راهنماهای اندازه گیری مشخصه های دریایی" و "دستورالعمل طراحی ژئوتکنیکی موج شکن های توده سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک" خبر داد.
به گزارش مارین نیوز، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه "راهنماهای اندازه گیری مشخصه های دریایی" و "دستورالعمل طراحی ژئوتکنیکی موج شکن های توده سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک" در کارگروه تدوین ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی سازه های ساحلی و دریایی کشور تهیه شده است، اظهار داشت: این نشریات تخصصی توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
محمدرضا اله ‌یار با بیان اینکه امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه راهنماها، ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی کرده و آن را برای استفاده به جامعه متخصصان کشور عرضه می کند، گفت: استفاده از ضوابط و معیارهای فنی در مراحل مطالعات مکان یابی و طراحی مفهومی، امکان سنجی، پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای پروژه های دریایی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نظام فنی و اجرایی کشور ناظر بر به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل مختلف طرح ها است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور بنابر مفاد ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه های توسعه، موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین نامه های فنی و معیارهای مورد نیاز طرح های مشمول نظام فنی و اجرایی کشور است و با توجه به تنوع و گستردگی طرح های عمرانی و افزایش ظرفیت تخصصی دستگاه های اجرایی، طی سالیان اخیر در تهیه و تدوین این گونه مدارک فنی از توانمندی دستگاه های اجرایی نیز استفاده شده است.
اله یار افزود: با توجه به توانمندی های این سازمان، تهیه و تصویب تمامی موارد مربوطه به امور دریایی در قالب تشکیل کارگروه تخصصی ضوابط و معیار های فنی و اجرایی سازه های ساحلی و دریایی به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار شده است.
وی با اشاره به وجود حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور، اظهار داشت: " دستورالعمل طراحی ژئوتکنیکی موج شکن های توده سنگی روی بستر های رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک" و "راهنماهای اندازه گیری مشخصه های دریایی" در یک جلد و (راهنمای اندازه گیری مشخصه های فیزیک دریا و هواشناسی، زمین شناسی دریایی، شیمی دریایی، زیست دریایی و مشخصه های دریایی در بخش سنجش از دور ماهواره ای) در پنج جلد تدوین و ابلاغ شده که برای متخصصان، پژوهشگران و مشاوران در پروژه ‌های مرتبط بسیار کاربردی است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این دستورالعمل و راهنماها پس از تدوین مطابق ضوابط مربوطه در کارگروه تخصصی ضوابط و معیار های فنی و اجرایی سازه های ساحلی و دریایی مورد بررسی، ارزیابی و تصویب قرار گرفت و در عناوین ضابطه شماره ۷۹۲؛ راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی بخش فیزیک دریا و هواشناسی، ضابطه شماره ۷۹۳؛ راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی بخش زمین شناسی دریایی، ضابطه شماره ۷۹۴؛ راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی بخش شیمی دریایی، ضابطه شماره ۷۹۵؛ راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی بخش زیست دریایی، ضابطه شماره ۷۹۶؛ راهنمای اندازه‌ گیری مشخصه‌ های دریایی بخش سنجش از دور ماهواره‌ ای و دستورالعمل طراحی ژئوتکنیکی موج شکن های توده سنگی بر روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک (نشریه شماره ۷۹۹) ابلاغ شد که در پایگاه نظام فنی و اجرایی کشور قابل دسترسی است.
به گفته اله یار در همین راستا، قبلا نیز "دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی" مشتمل بر ۱۱ بخش (هر بخش به عنوان نشریه ای مستقل) و "راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی" تهیه، تدوین و توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

ارسال نظر