کد خبر: ۳۸۵۳۸
تعداد بازدید: ۶۴۴
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

برگزاری سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / چالش ها و راهکارهای تحول کشور

سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف بهره‌گیری از دستاوردهای بدیع پژوهشی و ایده‌ پردازی ‌های نوآورانه در خصوص چالش ‌های اساسی فراروی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول همه ‌جانبه کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می گردد.
به گزارش مارین نیوز، سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "چالش ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه سال 1403 برگزار خواهد شد. 
در سایت این رویداد هدف برگزاری "بهره‌گیری از دستاوردهای بدیع پژوهشی و ایده‌پردازی‌های نوآورانه در خصوص چالش‌های اساسی فراروی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول همه‌جانبه کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" اعلام شده است. 
در این ارتباط وزارت عتف در نامه ای به انجمن های علمی اعلام کرده است، این کنفرانس زمانی برگزار می شود که تلاشهای چندین ساله جمع کثیری از اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگان حوزه و دانشگاه و شخصیت های راهبردی کشور در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ثمر نشسته و الگو با عبور از مرحله تکمیل و ارتقاء، در آستانه ابلاغ و شروع فرایند اجرا قرار گرفته است. لذا با توجه به ضرورت این مقطع زمانی، بررسی چالشهای اساسی مسیر پیشرفت ایران و ارائه راهکارهای تحول همه جانبه کشور مبتنی بر سند الگو، هدف اصلی این کنفرانس در نظر گرفته شده است. 
وزارت عتف نظر به اینکه مشارکت فعالانه اعضای انجمن های علمی در بررسی چالشهای اساسی پیشرفت کشور و ارائه راهکارهای تحول آن از اهمیت بالایی برخوردار است از انجمنهای علمی درخواست کرده است در این کنفرانس مشارکت و همکاری فعال داشته باشند.
محورهای سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شامل "چالش‌های ساختاری، سیستمی و نهادی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها"، "چالش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها"، "چالش‌های منطقه‌ای و جهانی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها" و "چالش‌های نظری و معرفتی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آن" است.  
مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس 30 دی 1402 می باشد. 

ارسال نظر