کد خبر: ۳۱۰۶۳
تعداد بازدید: ۸۴۳
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۲

دانش بنیان شدن چهار شرکت حوزه صنایع دریایی در پارک علم و فناوری هرمزگان

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: ۴ شرکت درحوزه صنایع دریایی در پارک علم و فناوری هرمزگان دانش بنیان شده اند.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: ۴ شرکت درحوزه صنایع دریایی در پارک علم و فناوری هرمزگان دانش بنیان شده اند.
به گزارش مارین نیوز، پویان ادیبی با اشاره به فعالیت واحدهای فناور در مرکز رشد پارک علم و فناوری افزود: اکنون ۱۲ شرکت در حوزه صنایع دریایی فعال هستند.
وی گفت: از مجموع ۱۲ شرکت فعال در صنایع دریایی ۸ شرکت در زمینه زیست فناوری، یک شرکت در حوزه عمران سازه های دریایی و ۳ شرکت در زمینه فناوری دریایی فعالیت می کنند.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: این شرکت ها بر مبنای نیاز استان هرمزگان شکل گرفته و فعالیت می کنند.
ادیبی با پیشنهاد راه اندازی مرکز رشد فناوری های دریایی توسط پارک علم و فناوری هرمزگان خواستار حمایت معاونت علمی و فناوری در این زمینه شد.
  


ارسال نظر