کد خبر: ۳۵۵۸۰
تعداد بازدید: ۳۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲

آغاز فعالیت آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای «سانی» در بندرعباس

استاندار هرمزگان در آغاز فعالیت آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای مسافربری «سانی» با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری با بهره گیری از ظرفیت های موجود در هرمزگان، گفت: گردشگری دریایی در هرمزگان توسعه می یابد.
به گزارش مارین نیوز، استاندار هرمزگان پس از بازدید از بخش های مختلف کشتی اقیانوس پیمای مسافربری «سانی»، عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان صورت گرفته است، کشتی اقیانوس پیمای مسافربری «سانی» در سفری آزمایشی در بندر شهید باهنر بندرعباس پهلو گرفت تا فعالیت هایی داشته باشد.
فریدون همتی ادامه داد: تلاش می کنیم با ارائه بهترین امکانات و خدمات و کاهش هزینه ها، این کشتی پایه اصلی فعالیت های خود را بندر شهید باهنر بندرعباس قرار دهد و از این بندر سفرهای دریایی را به مقصد جزایر استان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد.
وی افزود: با توجه به وجود جاذبه های منحصربفرد گردشگری دریایی در هرمزگان از این کشتی که دارای امکانات بسیار خوبی است، می توان در راستای توسعه سفرهای دریایی خانوادگی و دریاگردی در استان هرمزگان بهره برد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه اقدامات خوبی برای توسعه امکانات در بندر شهید باهنر بندرعباس در حال انجام است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با انجام چنین پروژه هایی هرمزگان را به قطب گردشگری دریایی در کشور تبدیل کنیم.


شایان ذکر است؛ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﭘﯿﻤﺎﯼ «ﺳﺎﻧﯽ» ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، در نخستین سفر دریایی غیر رسمی خود به آب های بندرعباس، به صورت آزمایشی در بندر شهید باهنر ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و مسافران ﻭﺍﺭﺩ ﺁﺏﻫﺎﯼ بندرعباس ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
ﮐﺸﺘﯽ «ﺳﺎﻧﯽ» علاوه بر حمل بیش از ۴۰۰ مسافر، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ۱۵۰ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ۳۰ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﻭ ﯾﺎ ۲۵۰ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ. این کشتی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ .
ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۵۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ، ﮐﺎﻓﯽﺷﺎﭖ، ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺳﻮﻧﺎ، دو ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ جمله ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

ارسال نظر