کد خبر: ۳۸۵۷۶
تعداد بازدید: ۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶

برنامه ریزی وزارت اقتصاد برای توسعه سهم اقتصاد از دریا

یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد درصدد توسعه سهم ایران از اقتصاد دریا محور است، یادآور شد: متاسفانه سهم اقتصاد دریا در GDP کشور بسیار ناچیز است و باید هدف گذاری ما به سمتی حرکت کند که این سهم ارتقاء و به اعداد متناسب اقتصاد جهانی نزدیک شود.
به گزارش مارین نیوز، ابراهیم صیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با رادیو تهران در خصوص سیاست های کلی اقتصاد دریا محور گفت: سهم ایران از اقتصاد دریا محور بسیار ناچیز و 2.5 درصد است؛ در حالی که با توجه به شرایط کشور و ظرفیت های اقتصاد دریا محور کشور، باید از این شرایط به خوبی استفاده کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه سهم اقتصاد دریا در GDP کشور بسیار ناچیز است. بر اساس تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا محور باید هدف گذاری ما به سمتی حرکت کند که این سهم 2 و نیم درصدی از این اقتصاد ارتقاء و به اعداد متناسب اقتصاد جهانی نزدیک شود.
صیامی همچنین متذکر شد: مقام معظم رهبری سیاست های 9 گانه‌ای را ابلاغ کردند که بر مسائل مختلفی تاکید داشت که سه بند از این سیاست 9 گانه مستقیم به اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و جذب سرمایه گذاری و جذب سرمایه در صنایع دریایی و کسب و کارهای خرد که در اقتصاد دریا شکل می گیرد، تاکید کرده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اضافه کرد: با توجه به ابلاغیه 9 بندی مقام معظم رهبری، کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا قوانین مختلف حوزه اقتصاد دریا مرور و سپس تجمیع شود و در نهایت هدف گذاری های مشخص شده برای این منظور قابل دستیابی شود.صیامی در ادامه اظهار کرد: از جمله هدف گذاری های موجود برای استفاده از ظرفیت اقتصاد دریا محور؛ افزایش سهم GDP کشور است. ما در این بخش ظرفیت های زیادی در شمال و جنوب کشور در دریا و بنادر داریم که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص اجرای اولین مرحله اجرای این سیاست ها نیز گفت: اولین مرحله اجرای برنامه‌های تحول اقتصاد دریا محور، در منطقه مکران در جنوب کشور است که در این منطقه دبیرخانه ای ایجاد شده که تحت نظارت رییس جمهور است و فعالیت های خوبی هم در این دبیرخانه برای توسعه این منطقه ویژه انجام شده است.
وی همچنین اذعان کرد: در دبیرخانه منطقه مکران در نظر داریم که وزارتخانه های مسئول از جمله وزارت صمت ، کشاورزی و اقتصاد طرح های خود را در حوزه اقتصاد دریا محور ارائه دهند تا تامین مالی آنها انجام و به اهدافی که نیازمند توسعه منطقه مکران و مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هست و چندین سال این ابلاغیه به درستی و خوبی نیز پیش نرفته، به سرانجام برسد.
مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان نیز گفت: اولین دستور کار ما توسعه مکران است که برای این منظور هدف گذاری‌ها و توافقاتی نیز بین وزارتخانه‌ها و دبیرخانه این منطقه انجام شده است تا توسعه ای که مدنظر مقام معظم رهبری و مورد نیاز این منطقه هست، به مرحله اجرا برسد.
ارسال نظر