کد خبر: ۸۲۰۱
تعداد بازدید: ۱۸۳
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۰

صدرا برای یارد بوشهر دعوت به كار كرد

سایت sadra.ir  بخش دعوت به همکاری

1-رئیس مهندسی پروژه:
الف) دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران یا مهندسی مکانیک
ب) مسلط به نرم‌افزارهای AutoCAD ، مجموعه Office   و آشنا به نرم‌افزارهای PDMS,PDS,SPOOLGEN,Bocad,X-Steel     
ج) آشنا به نرم‌افزارهای SAP 2000,ETABS,SAFE,CAESAR II,ANSYS,SACS و دیگر نرم‌افزارهای مهندسی    
د)مسلط به زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
ه) آشنایی کامل با استانداردهای مختلف در ساخت پروژه‌های نفت و گاز
و) حداقل 8 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز و 4 سال سابقه مدیریت مهندسی ساخت پروژه
ز) آشنایی با مراحل مختلف پروژه‌های نفت و گاز (طراحی پایه، مهندسی تفصیلی، خرید، مهندسی ساخت، ساخت، بارگیری و حمل، پیش‌را‌ه‌اندازی و راه‌اندازی)
ح) آشنایی کامل با مفاهیم QHSE، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و اجرای پروژه‌های نفت و گاز
ط)آشنایی با رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مفاهیم مختلف در امور مهندسی پایه، تفصیلی و کارگاهی، خرید، ساخت، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی پروژه‌های نفت و گاز

2- کارشناس سازه:
الف) دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران
ب) مسلط به نرم‌افزارهای AutoCAD، مجموعه Office   و آشنا به نرم‌افزارهای Bocad,X-Steel     
ج) مسلط به نرم‌افزارهای SAP 2000,ETABS,SAFE    
د) آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
ه) حداقل 2 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز
و) آشنایی کامل با سازه‌های  فولادی و مفاهیم جوش   

3- کارشناس معماری:
الف) دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی عمران یا معماری
ب) مسلط به نرم‌افزارهای AutoCAD,3D-Max، مجموعه Office  
ج) آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
د) حداقل 2 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز و مسائل معماری سکوی مسکونی

4- نقشه‌کش صنعتی:
الف) حداقل دارای مدرک کاردانی عمران یا معماری
ب) مسلط به نرم‌افزارAutoCAD، مجموعه Office و آشنا به نرم‌افزارهای 3D-Max, Bocad,X-Steel     
ج) آشنایی خوب با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
د) حداقل 1 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز
ه) آشنایی کامل با سازه‌های  فولادی و مفاهیم جوش     

 5- کارشناس مکانیک:
الف) دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی مکانیک
ب)مسلط به نرم‌افزارهای AutoCAD CAESAR II، مجموعه Office  و آشنا به نرم‌افزار  ANSYS,PDMS      
چ) آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
د) حداقل 2 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز در زمینه‌های لوله‌کشی صنعتی، تجهیزات و تهویه مطبوع

6- کارشناس برق:
الف) دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی  برق- قدرت/الکترونیک/مخابرات
ب)مسلط به نرم‌افزارهای AutoCAD، مجموعه Office  و نرم‌افزارهای تخصصی برق و آشنا به نرم‌افزار PDMS       
ج) آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تسلط به مدارک فنی، تخصصی، نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی صنعتی 
د) حداقل 2 سال سابقه در امور مهندسی ساخت پروژه‌های نفت و گاز در زمینه برق صنعتی و سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق

ارسال نظر