کد خبر: ۸۲۵۱
تعداد بازدید: ۷۵
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۰

آمارهای بازار حمل فله در سال ۲۰۱۰

متوسط شاخص BDI در سال گذشته میلادی 2758 بود که نسبت به رقم 2617 در سال گذشته پنج و چهار دهم درصد افزایش داشته است.

به گزارش بخش خارجی مارین نیوز، بر اساس آمار منتشرشده در زمینه عملکرد کشتی‌ها در بخش‌های مختلف، در بخش کیپ سایز شاخص BDI با 5/16 درصد کاهش از رقم 4172 در سال 2009 به 3480، در بخش پاناماکس با 29 و نيم درصد افزایش به رقم 3115، در بخش سوپرماکس با 29 و شش‌دهم درصد افزایش به رقم 2148 و در بخش هندی سایز با 42 و شش‌دهم درصد افزایش به 1124 رسیده است.

بنابراین می‌توان گفت که بهترین عملکرد در سال گذشته در بخش کوچکترین کشتی‌ها از لحاظ سایز بوده است. هر چند بطور کلی توافق نظر وجود دارد که همه بخش‌ها بطور پیوسته و هماهنگ در حال حرکت هستند و اختلاف خیلی زیادی بین آنها وجود ندارد.

در مورد درآمدها هم آمار زیر وجود دارد:
 متوسط درآمد بخش کیپ سایز در طول سال2010، 33298 دلار (در سال 2009: 42657 دلار)، در بخش کشتی‌های پاناماکس 25041 دلار (در سال 2009: 19295 دلار)، در بخش کشتی‌های سوپرماکس 22456 دلار (در سال 2009: 17338 دلار) و در بخش هندی‌سایز16427 دلار (در سال 2009: 11342 دلار) بوده است.

در بخش قیمت کشتی‌های دسته دوم قیمت کشتی کیپ سایز پنج سال کار کرده با ۱۱ درصد افزایش به 37/57 میلیون دلار، پاناماکس با همین عمر با 20 درصد افزایش به 14/38 میلیون دلار و برای سوپرماکس با همین سن با ۱۵ درصد افزایش به 85/30 میلیون دلار رسیده است.

گفتنی است، دسته‌بندی کشتی‌های فله‌بر بر اساس وزن خام کشتی‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
کیپ سایز   100000 تن و بیشتر
پاناماکس 60000 تا 80000 تن
سوپرماکس  35000 تا59000 تن
هندی سایز  15000تا 35000 تن

مشخصا پاسخ این سؤال که بهترین عملکرد در این بخش در سال ۲۰۱۰ مربوط به کدام نوع کشتی بوده؛ به موضوع فعالیت و دورنمای نگاه به این بخش بستگی دارد.

ارسال نظر