هفدهمین همايش صنايع دريايي( 1 الی 3 دیماه 1394) ضمن تشكر از حضور جنابعالي در هفدهمین همايش صنايع دريايي خواهشمند است جهت ارزيابي مناسب از برنام
عالی
0%
خوب
0%
متوسط
0%
ضعیف
0%
تعداد کل آراء : 0

هفدهمین همايش صنايع دريايي( 1 الی 3 دیماه 1394) ضمن تشكر از حضور جنابعالي در هفدهمین همايش صنايع دريايي خواهشمند است جهت ارزيابي مناسب از برنام