برچسب ها
پژوهشگران در حال ثبت پتنتی هستند که در آن فناوری ساخت نانوژنراتور استوانه ‌ای تریبولکتریک چند فرکانسی است. این نانوژنراتور امواج اقیانوسی را به برق تبدیل می ‌کند.
کد خبر: ۳۸۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در یک همکاری علمی بین ‌المللی با محققان دانشگاه صنعتی هامبورگ، اقدام به ساخت و توسعه یک مبدل انرژِی موج نقطه ‌ای دو بدنه ای نمودند.
کد خبر: ۳۸۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹