کد خبر: ۳۱۱۱۹
تعداد بازدید: ۱۲۷۴
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲

وضعیت گردشگری دریایی، در شأن ایران نیست

مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر درباره عدم حضور جدی بخش خصوصی در حوزه جابجایی مسافربه کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: به دلیل عدم حمایت و فقدان فرهنگ سفر دریایی این حوزه سود ده نبوده ونیست. شرکت والفجر بعنوان یک رسالت این فعالیت را انجام میدهد تا ارتباط ایران و حوزه خلیج فارس به قوت خود پایداربماند.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر درباره عدم حضور جدی بخش خصوصی در حوزه جابجایی مسافربه کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: به دلیل عدم حمایت و فقدان فرهنگ سفر دریایی این حوزه سود ده نبوده ونیست. شرکت والفجر بعنوان یک رسالت این فعالیت را انجام میدهد تا ارتباط ایران و حوزه خلیج فارس به قوت خود پایداربماند.
به گزارش مارین نیوز، کاپیتان منصوراسلامی گفت: شرکت کشتیرانی والفجر به عنوان یک شرکت حمل و نقل دریایی حدود سی سال است که در حوزه جابجایی مسافروحمل بار درحوزه خلیج فارس فعال بوده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه جابجایی مسافر و گردشگری وجود دارد، افزود: متاسفانه در حوزه جابجایی مسافر و گردشگر، فرهنگ سازی صورت نگرفته است ومتولی واقعی وجود ندارد. مقوله مسافرت دریایی منحصربه جابجایی مسافر ازیک نقطه به نقطه دیگر نیست، بلکه همراه با جاذبه ها وفرهنگ دریایی است که باید در این باره  کارجدی صورت پذیرد، لذا با مشخص شدن متولی گردشگری دریایی اتصال واقعی همه حلقه های این صنعت به وقوع می پیوندد.
اسلامی با تاکید بر اینکه بیشتر سهم در حوزه جابجایی مسافری و سفرهایی دریایی حوزه خلیج فارس برعهده شرکت والفجر است عنوان کرد : تا به امروز این شرکت بیشترین سهم برای جابجایی مسافر به کشورهای حوزه خلیج فارس را داشته است و همچنین تعداد مسافرانی که در سال93 جابجا شده اند، حدود 310 هزارنفر مسافر بوده است.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر افزود : دلیل اینکه بخش خصوصی وارد این حوزه نمی شود این است که این حوزه سود ده نیست. ما هم به عنوان یک رسالت این فعالیت را ادامه داده ایم تا ارتباط ایران و حوزه خلیج فارس به قوت خود پایدار بماند.اگر متولی و حمایت دولت وجود داشته باشد ما می توانیم بیشتر از این مثمرثمر باشیم وی درباره تاثیر افزایش نرخ سوخت بر حمل و نقل دریایی خاطر نشان کرد: افزایش نرخ سوخت به یکباره رخ داد و این صنعت را با چالش جدی روبه رو کرده است .
کاپیتان اسلامی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ سوخت بیشترین ضربه را به حمل بار یا به صنعت گردشگری وارد کرده است عنوان کرد: صنعتی به عنوان گردشگری دریایی که در حد، اندازه و شأن ایران باشد وجود ندارد، البته اقداماتی نظیربرگزاری تورهای گردشگری راهمراه داشته ایم اما این صنعت می تواند بیشتر از وضعیت امروز رشد کند و باعث شکوفایی اقتصادی شود. بنابراین با وجود یک متولی واقعی و دعوت از همه عوامل ودست اندرکاران جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات، موجبات رفع موانع  فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر ضمن اعلام آمادگی برای سفرهای دریایی نوروز 95 خاطر نشان کرد: درنوروز 95هم مانند سالهای گذشته سفرهای دریایی از لنگه به کیش، چارک به کیش، بندرعباس به شارجه، خرمشهر به کویت وخرمشهربه بصره را در برنامه خود داریم.


منبع : تین 
ارسال نظر