کد خبر: ۳۷۴۴۵
تعداد بازدید: ۷۰۴
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱

زمین در مسیر انقراض گسترده گونه های گیاهی و جانوری دریایی

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد درصورتیکه روند تغییرات اقلیمی کند نشود حدود یک سوم از گونه های خشکی زی و نیمی از گونه های دریایی با خطر انقراض روبرو هستند.
به گزارش مارین نیوز، درصورتیکه انتشار گازهای گلخانه ای روند افزایشی خود را داشته باشد حدود یک سوم از گونه های بومی ساکن در خشکی و حدود نیمی از موجودات دریایی با خطر انقراض روبرو خواهند بود.
نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است درصورتیکه کره زمین بیش از سه درجه سانتیگراد گرم شود گونه های حیوانی و گیاهی با خطر انقراض روبرو خواهند بود.
در کوهستان ها، ۸۴ درصد از گونه های بومی حیوانی و گیاهی در این دما رو به نابودی می روند، در حالیکه این رقم در جزایر به ۱۰۰ درصد می رسد.
به گفته کارشناسان، درصورتیکه گرم شدن کره زمین ادامه یابد، مکان هایی مانند جزایر کارائیب، ماداگاسکار و سریلانکا شاهد نابودی بیشتر گونه های گیاهی بومی تا سال ۲۰۵۰ خواهند بود.
مناطق گرمسیری به طور خاص آسیب پذیرتر هستند و بیش از ۶۰ درصد از گونه های بومی گرمسیری تنها به دلیل تغییرات اقلیمی با نابودی روبرو هستند.
به گزارش اسکای نیوز، به طور کلی، این گزارش پیش بینی می کند با افزایش دمای سه درجه سانتیگرادی ۹۲ درصد از گونه های بومی خشکی و ۹۵ درصد از گونه های بومی دریایی با پیامدهای منفی همچون کاهش تعداد گونه ها روبرو خواهند بود و سیاست های فعلی، جهان را در مسیر رسیدن به این دما قرار می دهد.


ارسال نظر