برچسب ها
شواهد متعددی در سراسر جهان نشان داده است که فراتر از عوامل فنی و اقتصادی، عوامل اجتماعی و مشارکتي نيز مي توانند به طور قابل توجهی بر ارتقای این سیستم های ذخیره سازی انرژی دریایی استحصال شده از امواج تأثیر بگذارد. مشروط بر اینکه دولتمردان از اتکا به انرژی فسیلی دست بردارند.
کد خبر: ۳۷۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

انرژی دریایی از جمله پرظرفیت ‌ترین و پاک ‌ترین انواع انرژی ‌های تجدید شونده به ‌شمار می ‌رود که متاسفانه بررسی ‌ها حکایت از کم توجهی بسیار در استفاده از انرژی ‌های دریایی و انرژی جریانات دریایی در ایران دارد.
کد خبر: ۳۷۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷