کد خبر: ۳۱۷۸۳
تعداد بازدید: ۱۰۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۹

مدلسازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی نیمه شناور جهت تحلیل حرکات و خطوط مهار

مدلسازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی نیمه شناور جهت تحلیل حرکات و خطوط مهار عنوان پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – مهندسی سازه های دریایی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحققیقات می باشد.
به گزارش مارین نیوز، این پایان نامه توسط جعفر رشیدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سازه های دریایی با راهنمایی دکتر محمد سعید سیف و  مشاوره دکتر فرهود آذرسینا ارائه گردیده است.  
در ادامه چکیده این پایان نامه را می خوانید : 

مدلسازی آزمایشگاهی و نرم افزاری سکوی نیمه شناور جهت تحلیل حرکات و خطوط مهار
چکيده پروژه :
سکوهای نیمه شناور نوعی سکوهای تطبیقی هستند که دارای سیتم مهاربندی کتنری می باشد. این نوع سکوها معمولا برای حفاری در آب های عمیق مورد استفاده قرار می گیرد. ایران نیز به منظور دستیابی به منابع غنی نفت و گاز موجود در آبهای عمیق دریای خزر،سکوی نیمه شناور ایران-امیرکبیر را با مشارکت شرکت GVA در ایران ساخته و مورد بهره برداری قرار داده است.
در این پایان نامه به بررسی تجربی و نرم افزاری سکوی نیمه شناور ایران -امیرکبیر در امواج منظم پرداخته شده است. جزئیات مربوط به مدلسازی ابعادی این سکو و نحوه مدل کردن آزمایشگاهی خطوط مهار به طور مفصل ارائه شده است. مدلسازی نرم افزاری این سکو نیز در نرم افزار MOSES صورت پذیرفته است و در نهایت نتایج عددی استخراج شده توسط داده های آزمایشگاهی صحت سنجی شده اند. کلیه آزمایشات صورت گرفته جهت استخراج نمودارهای RAO در آزمایشگاه مهندسی دریا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرفته است. از جمله نتایج این پایان نامه استخراج نمودارهای اپراتور دامنه پاسخ 5 درجه آزادی به صورت عددی و صحت سنجی آن ها با نتایج آزمایشگاهی می باشد. 
لازم به ذکر است که کلیه شرایط محیطی اعم از موج، عمق آب براساس شرایط محیطی دریای خزر و عمق 700 متر و شرایط مهاربندی بر اساس توصیه شرکت طراح انجام پذیرفته است.


ارسال نظر