کد خبر: ۳۸۶۶۹
تعداد بازدید: ۳۳۸۱
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

مدل سازی مقادیر شفافیت آب با استفاده از داده های ماهواره ای

مقادیر شفافیت آب (قابلیت رویت دیسک سشی) با استفاده از داده های ماهواره ای در خلیج ‏فارس و دریای عمان، توسط عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مدل ‏سازی شد.‏
به گزارش مارین نیوز، دکتر کیوان کبیری با اعلام این خبر گفت: آگاهی و داشتن ‏اطلاعات از شفافیت آب دریا برای حفظ سلامتی محیط زیست دریایی بسیار حیاتی است. لذا به ‏همین منظور روشی برای اندازه‌ گیری این پارامتر با استفاده از داده‌ های ماهواره‌ سنجنده ‏Sentinel-3 (OLCI)‎‏ برای دریاهای جنوبی ایران (خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان) مدل سازی ‏و توسعه داده شد.‏ 


وی در خصوص دلیل انتخاب این داده های ماهواره ای گفت: دلیل انتخاب این داده ‌های ماهواره ‌ای ‏در کنار جدید بودن، دسترسی آزاد و بدون هزینه به آنها می ‌باشد. با تجزیه و تحلیل این داده‌ های ‏ماهواره‌ ای در کنار اندازه ‌گیری‌ های میدانی انجام شده در قالب هشت گشت دریایی کاوشگر ‏خلیج فارس در این دریاها، مدلی بومی و بهینه‌ شده برای دریاهای جنوبی ایران به منظور تخمین ‏مقادیر شفافیت آب‎ ‎توسعه داده ‌شد.‏ 
پژوهشگر این مقاله افزود: این مدل که بر پایه دو باند آبی و سبز این سنجنده است، نتایجی ‏دقیق‌تر و مؤثرتر از مدل ‌های جهانی موجود به دست داد که در نهایت فرمولی دقیق برای تخمین ‏مقادیر‎ ‎قابلیت رویت دیسک سشی (‏Secchi disc depth‏) که نمایانگر شفافیت آب می‌ باشد در این ‏مناطق ارائه کرد. اهمیت این پژوهش در آن است که تغییرات در شفافیت آب دریاها می‌ تواند ‏اطلاعات زیادی درباره سلامت محیط‌ های دریایی و تأثیر آلودگی های مختلف (اعم از طبیعی و یا با ‏منشا انسانی) ارائه دهد. این پژوهش به پایش و درک این تغییرات با استفاده از داده‌ های ‏ماهواره ‌ای که مناطق گسترده ‌تری را پوشش می ‌دهند و هزینه‌ ی بسیار کمتری نسبت به ‏اندازه‌ گیری‌ های سنتی میدانی در دریاها دارند، کمک می ‌کند‎.‎‏ ‏ 
بر اساس نتایج این تحقیق، نوسانات سالانه مقادیر‎ ‎قابلیت رویت دیسک سشی‎ ‎در دریای عمان‎ ‎‏5 تا ‏‏18 متر می ‌باشد که به طور مشخصی بیشتر از این نوسانات در خلیج فارس(4-12 متر) وتنگه ‏هرمز‎ ‎‏(7-10 متر) است‎.‎‏ در نهایت شایان ذکر است که این پژوهش مبنایی برای استفاده از داده‌ ‏های ماهواره‌ ای به منظور نظارت بر کیفیت آب در این دریاهای جنوبی ایران است و کمک می‌ کند تا ‏این محیط‌ های دریایی مهم را حفاظت و مدیریت کنیم. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای ‏ISI‏ در ‏مجله "علوم محیطی و پژوهش آلودگی‌ ها" به چاپ رسیده است.‏
ارسال نظر